Met een mandje mandarijnen, een stapel kaartjes en rode harten gingen Sylvia Kessen van Loods en ik in gesprek met zorgmedewerkers van Liemerije: de ouderenzorgorganisatie in de regio Zevenaar. Ideeën te over - voor het te schrijven kwaliteitsplan - zo bleek uit de zeven gesprekssessies.

Integrale samenwerking aan onderhoud van woningen start je met een middag LEGO SERIOUS PLAY. Meer openheid in 15 minuten. Je hoort wat je nog niet wist van de ander. Je vertelt meer over jezelf in je werk dan je had verwacht. Communiceren in de taal van LEGO verlaagt de drempel. Lees het voorbeeld van Wonen Limburg.

De oprichters, psychologen en stagiaire van Praktijk MENT bouwen samen aan de toekomst van de zorg door praktijk MENT. In oktober begeleidde ik een bijeenkomst waarin alle betrokkenen met de LEGOSERIOUSPLAY methode bouwden aan een gedragen visie.

Wat heerlijk om in dit filmpje terug te blikken op een geslaagd match event van de Arnhemse Uitdaging. Vele handen maakten dit samen tot een bruisende en vruchtbare ontmoeting tussen mensen van stichtingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Trots dat ik hier mijn (creatieve) steentje aan bij kon dragen.