Skip to main content

Creatief denken

Met creatieve denktechnieken maakt je nieuwe verbindingen in je hersenen, waardoor de groep samen op vernieuwende ideeën komt. Creatief denken is een vaardigheid die je kunt leren. En heel nuttig als “het gezond verstand” geen antwoorden meer geeft.

“Creativiteit maakt meer mogelijk dan het verleden waarschijnlijk maakt.”
– Jim van den Beuken

In een sessie creatief denken bestaat uit drie fasen; verkenning, divergentie (ook wel brainstormen genoemd) en convergentie (keuze en verrijken ideeën). Belangrijke elementen in een sessie creatief denken zijn: stel je oordeel nog even uit en visualiseer het idee.

Kernwoorden creatief denken:

  • vaste denkpatronen loslaten
  • visualiseren
  • vernieuwende ideeën