Skip to main content

Workshopaanpak

De workshopaanpak is uitermate geschikt om vorm te geven aan veranderingen in organisaties. De betrokkenheid van de deelnemers draagt bij aan een gedragen resultaat en commitment in de uitvoering.

If I tell you – you will forget
If I show you – you will remember
If I involve you- you will understand
– Confucius

Een workshop is een goed voorbereid en gefaciliteerd dialoog. Deelnemers zijn allemaal belanghebber of kennisdrager. Een workshop bestaat uit drie fasen: opstarten, verdiepen en afronden. Kenmerkend voor de workshopaanpak zijn de interactieve werkvormen die deelnemers uitnodigen en prikkelen actief deel te nemen.

Kernwoorden workshopaanpak:

  • interactief
  • open dialoog
  • probleemoplossing