De workshopaanpak is uitermate geschikt om vorm te geven aan veranderingen in organisaties. De betrokkenheid van de deelnemers draagt bij aan een gedragen resultaat en commitment in de uitvoering.

If I tell you – you will forget
If I show you – you will remember
If I involve you- you will understand
– Confucius

Een workshop is een goed voorbereid en gefaciliteerd dialoog. Deelnemers zijn allemaal belanghebber of kennisdrager. Een workshop bestaat uit drie fasen: opstarten, verdiepen en afronden. Kenmerkend voor de workshopaanpak zijn de interactieve werkvormen die deelnemers uitnodigen en prikkelen actief deel te nemen.

Kernwoorden workshopaanpak:

  • interactief
  • open dialoog
  • probleemoplossing